You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Shopping Cart:

  • Your shopping cart is empty!

Pravilnik o reklamaciji

Robu možete da reklamirate u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko je neispravna (ima grešku) - imate pravo na povraćaj sredstava ili zamenu u roku od 15 dana 

2. Ukoliko iz nekog razloga ne odgovara - imate pravo na zamenu uz plaćanje troškova nastalih prilikom isporuke robe ako su postojali

3. Ukoliko ste kupili putem Weba rok za zamenu je 15 dana bez navođenje razloga uz nadoknadu troškova poštarine ukoliko je bila na naš teret