You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Shopping Cart:

  • Your shopping cart is empty!

Uslovi koriscenja

Na osnovu odredbe čl.13. i čl.27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik RS 62/2014) privredno društvo MINPRO d.o.o. Beograd, svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.minpro.rs obaveštava:

• da se prodaja robe putem internet sajta www.minpro.rs obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva MINPRO d.o.o, Beograd - Zmajevačka 14, matični broj 06328954, telefon +381 11 630 650 9;
• da roba koja se prodaje putem internet sajta www.minpro.rs poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;  
• da se saobraznost robe ugovoru ISKLJUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;
• da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;
• da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.minpro.rs;
• da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.minpro.rs može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke, uplatnicom u pošti ili banci ili platnom karticom ili uplatom sa tekućeg na tekući račun
• da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster PORUČI preuzima obavezu plaćanja naručene robe; 
• da za sve porudžbine vrednosti manje od 10.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke plati iznos poštarine po cenoviku kuirirske službe koju izabere. Za sve porudžbine tepiha čija je vrednost veća od 10.000,00 dinara isporuka je besplatna;
• da u slučaju nesaobraznosti robe ugovoru, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na način kako je to definisano Pravilnikom o postupanju po reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem ON LINE prodavnice.
• da potrošač ima pravo da odustane od ugovora (odustane od kupovine) u roku od 14 dana od dana isporuke, a bez navođenja razloga za odustanak. U slučaju odustanka, potrošač snosi troškove vraćanja robe. 


MINPRO D.O.O.